Badania termowizyjne budynków i maszyn

Badania termowizyjne budynków to technika pozwalająca na zobrazowanie rozkładu temperatury na powierzchni budynku oraz w jego wnętrzu. Technika ta wykorzystuje specjalne kamery termowizyjne, które rejestrują promieniowanie cieplne emitowane przez obiekty i powierzchnie. Dzięki temu możliwe jest zobrazowanie, jak ciepło przenika przez ściany, okna i dach budynku oraz gdzie występują największe straty ciepła. Badania termowizyjne budynków […]